Česky English

62. Festival sborového umění Jihlava 2019

Mezinárodní soutěž pěveckých sborů


 1. Termín a místo konání: 8. - 9. 11. 2019, Kongresový sál hotelu Gustav Mahler, Křížova ul. 4., Jihlava. Soutěž dětských a středoškolských sborů a vokálních souborů se koná v pátek 8. listopadu, pěveckých sborů dospělých v sobotu 9. listopadu 2019.


 1. Soutěž je určena pouze pro amatérské pěvecké sbory zČR a zahraničí, sbormistr může být profesionál. Soutěž je veřejná.


 1. Komorní sbory do 24 členů, velké sbory 25 – 60 členů, dětské sbory do 60 členů, vokální soubor do 8 členů. Případní instrumentalisté se do počtu zpěváků nepočítají.


 1. Pěvecké sbory mohou soutěžit ve více kategoriích.


 1. Věkový limit u dětských sborů je stanoven na 16 let, soutěže se mohou zúčastnit děti narozené v roce 2003 a později. Horní věkový limit u středoškolských sborů je stanoven na 19 let, soutěže se mohou zúčastnit členové sboru narozeni v roce 2000 a později. Pro ověření věkového limitu předloží sbor řediteli festivalu soupis zpívajících členů sboru s uvedením jejich roku narození.


 1. Vpřípadě nízkého počtu přihlášených sborů si pořadatel soutěže vyhrazuje právo neotevřít některou zkategorií, vpřípadě vysokého počtu přihlášených sborů některé sbory do soutěže nezařadit (kritériem bude termín doručení přihlášky, případně posouzení kvality sboru odborným kolegiem festivalu).


 1. Do časového limitu soutěžního vystoupení se počítá i příchod a odchod sboru. Potlesk mezi jednotlivými skladbami nebude povolen. Vpřípadě překročení časového limitu porota vystoupení sboru ukončí. Začátek soutěžního vystoupení každého sboru bude předem stanoven, sbory budou mít možnost krátké akustické zkoušky na soutěžním pódiu. K dispozici bude i místnost na rozezpívání. S přesnými časy vystoupení, akustické zkoušky a rozezpívání budou sbory seznámeny včasovém předstihu. Na soutěžním pódiu bude kdispozici klavír.


 1. Mezinárodní soutěž pěveckých sborů bude hodnotit pětičlenná odborná porota, jejíž složení bude sdostatečným předstihem oznámeno na webových stránkách festivalu.


 1. Hodnocení a ceny. Na základě hodnocení odborné poroty budou všechny sbory zařazeny do jednotlivých pásem dle získaného počtu bodů:

00,00 – 14,99 čestné uznání

15,00 – 19,99 bronzové pásmo

20,00 – 24,99 stříbrné pásmo

25,00 – 30,00 zlaté pásmo

Odborná porota může udělit i další ceny (např. za nejlepší provedení skladby, nejlepší dramaturgii soutěžního vystoupení a pod.).

Pěvecké sbory dospělých ve zlatém pásmu snejvyšším počtem získaných bodů získají finanční ceny: kategorie 1.A 25.000 Kč

kategorie 1.B 20.000 Kč

kategorie 2.A 10.000 Kč

kategorie 2.B 8.000 Kč

 1. Soutěžní kategorie:


PĚVECKÉ SBORY DOSPĚLÝCH


1.A - Velké sbory spovinnou skladbou (smíšené, ženské, mužské)

1.B - Komorní sbory spovinnou skladbou (smíšené, ženské, mužské)


Kategorie jsou určeny pro vyspělé pěvecké sbory snáročným programem a povinnou novinkovou skladbou a cappella, dosud veřejně neprovedenou. Tuto skladbu si pěvecký sbor buď zajistí sám u některého z autorů, nebo si vybere zdosud neprovedených skladeb ze skladatelské soutěže při FSU Jihlava (na požádání zašle pořadatel festivalu). Sbor doloží čestným prohlášením, že skladba dosud nebyla veřejně provedena. Soutěžní vystoupení doplní volným výběrem skladeb a cappella, příp. sdoprovodem klavíru či jiného nástroje do celkového časového limitu 20 minut. Doporučeny jsou především skladby autorů 20. a 21. století, kromě povinné novinkové skladby musejí být alespoň dvě další skladby a cappella. Pořadí skladeb je libovolné.


2.A - Velké sbory (smíšené, ženské, mužské)

2.B - Komorní sbory (smíšené, ženské, mužské)

Podkategorie: Volný program (Program sestavený z libovolných skladeb.)

Lidové písně (Program musí být výhradně ze sborových úprav lidových písní. Jedna zpísní musí být ze sborníku „Horácké písně“, vydaného FSU vJihlavě (bude na požádání zaslán velektronické podobě).)

Duchovní hudba (Program musí být sestaven výhradně zduchovních skladeb, doporučeny jsou především skladby 20. a 21. století.)

Populární hudba (Program musí být sestaven výlučně ze skladeb (či jejich sborových úprav) populární hudby, muzikálu, beat boxu, jazzu apod.)

Kategorie jsou určeny pro pěvecké sbory s programem a cappella, případně sdoprovodem klavíru nebo jiného nástroje do celkového časového limitu 15 minut. Dle soutěžního programu se pěvecké sbory (velké i komorní) zařadí do podkategorií, v kterých budou soutěžit. Doporučeny jsou především skladby autorů 20. a 21. století. Pořadí skladeb je libovolné.STŘEDOŠKOLSKÉ PĚVECKÉ SBORY


3.A - Velké středoškolské sbory spovinnou skladbou (smíšené, ženské, mužské)

3.B - Komorní středoškolské sbory spovinnou skladbou (smíšené, ženské, mužské)


Kategorie jsou určeny pro vyspělé pěvecké sbory snáročným programem a povinnou novinkovou skladbou a cappella, dosud veřejně neprovedenou. Tuto skladbu si pěvecký sbor buď zajistí sám u některého z autorů, nebo si vybere zdosud neprovedených skladeb ze skladatelské soutěže při FSU Jihlava (na požádání zašle pořadatel festivalu). Sbor doloží čestným prohlášením, že skladba dosud nebyla veřejně provedena. Soutěžní vystoupení doplní volným výběrem skladeb a cappella, příp. sdoprovodem klavíru či jiného nástroje do celkového časového limitu 20 minut. Doporučeny jsou především skladby autorů 20. a 21. století, kromě povinné novinkové skladby musejí být alespoň dvě další skladby a cappella. Pořadí skladeb je libovolné.


4.A - Velké středoškolské sbory (smíšené, ženské, mužské)

4.B - Komorní středoškolské sbory (smíšené, ženské, mužské)

Podkategorie: Volný program (Program sestavený z libovolných skladeb.)

Lidové písně (Program musí být výhradně ze sborových úprav lidových písní. Jedna zpísní musí být ze sborníku „Horácké písně“, vydaného FSU vJihlavě (bude na požádání zaslán velektronické podobě).)

Duchovní hudba (Program musí být sestaven výhradně zduchovních skladeb, doporučeny jsou především skladby 20. a 21. století.)

Populární hudba (Program musí být sestaven výlučně ze skladeb (či jejich sborových úprav) populární hudby, muzikálu, beat boxu, jazzu apod.)

Kategorie jsou určeny pro pěvecké sbory s programem a cappella, případně sdoprovodem klavíru nebo jiného nástroje do celkového časového limitu 15 minut. Dle soutěžního programu se pěvecké sbory (velké i komorní) zařadí do podkategorií, v kterých budou soutěžit. Doporučeny jsou především skladby autorů 20. a 21. století. Pořadí skladeb je libovolné.DĚTSKÉ PĚVECKÉ SBORY


5. – Dětské sbory svolným programem


Kategorie je určena pro dětské pěvecké sbory svolným programem a cappella, případně sdoprovodem klavíru nebo jiného nástroje do celkového časového limitu 15 minut. Doporučeny jsou především skladby autorů 20. a 21. století. Pořadí skladeb je libovolné.VOKÁLNÍ SOUBORY


6. - Vokální soubory s volným programem


Kategorie je určena pro vokální soubory svolným programem a cappella, případně sdoprovodem klavíru nebo jiného nástroje do celkového časového limitu 15 minut. Doporučeny jsou především skladby autorů 20. a 21. století. Pořadí skladeb je libovolné.


 1. Pěvecké sbory se přihlásí do soutěže prostřednictvím webových stránek www.fsujihlava.com nejpozději do 30. 5. 2019. Do tohoto termínu je nutné rovněž zaplatit registrační poplatek prostřednictvím bankovního převodu.


 1. Registrační poplatek pro první kategorii:

velké pěvecké sbory dospělých 5.000 Kč

komorní pěvecké sbory dospělých 4.000 Kč

velké středoškolské sbory 3.000 Kč

komorní středoškolské sbory 2.500 Kč

dětské sbory 2.000 Kč

vokální soubory 2.000 Kč

Registrační poplatek pro druhou a další kategorii činí 50 % z poplatku pro první kategorii.

Číslo účtu pro tuzemskou platbu: 174202016/0300, do poznámky uveďte název sboru, zahraniční platba: IBAN: CZ5303000000000174202016, BIC: CEKOCZPP


 1. Pěvecké sbory nejpozději do 30. 9. 2019 zašlou prostřednictvím elektronické pošty kompletní soutěžní program (jména a příjmení autora, název skladby, durata), charakteristiku sboru, foto sboru v tiskové kvalitě a notový záznam soutěžních skladeb ve formátu pdf.


 1. Vyhlášení výsledků soutěže proběhne v rámci večerního festivalového koncertu. Soutěžní sbory v koncertním oblečení zaujmou vyhrazená místa v sále, nejlepší sbory budou vyzvány ke krátkému koncertnímu vstoupení, které nemusí být totožné se soutěžním programem. Na délce, případně repertoáru se domluví se sborem pořadatel. Před večerním koncertem proběhne rozborový seminář s porotou, na kterém budou mít sbormistři soutěžních sborů příležitost získat zpětnou vazbu na soutěžní vystoupení.


 1. Pořadatel neposkytuje soutěžním sborům ubytování a stravování. Pěveckým sborům bude poskytnut příspěvek na dopravu, jeho výše bude stanovena po termínu podávání přihlášek podle počtu přihlášených sborů. Příspěvek na dopravu lze hradit pouze po území ČR. V případě zájmu pěveckých sborů nabízí pořadatel možnost zajištění ubytování a stravování na náklady pěveckých sborů, případně další služby související s pobytem v Jihlavě.