Česky English

Společnost pro FSU, o. s. Jihlava
vyhlašuje v rámci 60. Festivalu sborového umění Jihlava 2017

14. ročník
Mezinárodní skladatelské soutěže Jihlava 2018


Poslání soutěže:
Pořadatelé si kladou za cíl vyvolat a podpořit vznik nových děl, kompozičně výrazných, a přitom interpretačně dostupných, jež by se mohla stát repertoárovým přínosem pro neprofesionální pěvecké soubory.

Soutěžní řád:

Čl. 1.
Skladatelé bez omezení věku a národnosti mohou zadat do soutěže své skladby pro smíšené, ženské nebo dívčí, mužské sbory s doprovodem orchestru. Maximální složení orchestru je:
2 flétny, 2 hoboje, 2 klarinety, 2 fagoty, 2 horny, 2 trubky, 3 trombony, tympány + smyčce (1. housle, 2. housle, violy, violoncella, kontrabasy).
Je možná kombinace nástrojů tohoto maximálního obsazení (například doprovod jen smyčcových nástrojů, nebo použití pouze některých dechových nástrojů se smyčcovými, atd.)
Skladby mohou být komponované na libovolný text především v češtině, slovenštině, angličtině nebo latině, popřípadě v jiných jazycích.
Texty v jazycích používajících jiné písmo než latinku musí být podloženy fonetickým přepisem v latince (včetně jmen autorů hudby a textu) a doplněny orientačním překladem do češtiny nebo angličtiny.

Čl. 2.
Požadované trvání skladby, nebo cyklu, je minimálně 15 minut, maximálně 25 minut.

Čl. 3.
Každý autor může zadat do soutěže jednou skladbu, jež nebyla dosud oceněna v žádné soutěži ani komerčně publikována v ČR ani v zahraničí. Tuto skutečnost autor doloží čestným prohlášením v jazyce českém nebo anglickém.

Čl. 4.
Skladba musí být zaslána poštou v 4 exemplářích ve formátu A4 (dobře čitelné rukopisy, resp. jejich kopie nebo počítačové výtisky) na adresu: Společnost pro FSU, o.s., Lesní 5, 586 03 Jihlava, Česká Republika.
Demo nahrávka soutěžní skladby vítána.

Čl. 5.
Skladba musí být zaslána pořadateli soutěže do 30. září 2017 (rozhodující je datum poštovního razítka).

Čl. 6.
Soutěž je anonymní.
Skladba musí být označena pouze heslem. Autor přiloží k soutěžní skladbě zalepenou obálku s nadepsaným identickým heslem ze soutěžní skladby, do které vloží údaje obsahující jméno, příjmení, poštovní a emailovou adresu, eventuálně další kontaktní údaje autora.

Čl. 7.
Zaslané rukopisy, kopie nebo počítačové výtisky zůstávají majetkem pořadatele soutěže. Autor zasláním automaticky potvrzuje souhlas s rozmnožením své skladby pro případné nastudování i s možným nekomerčním vydáním pro FSU Jihlava.

Čl. 8.
Skladby, jež nesplní kteroukoli z podmínek uvedených v čl. 1. - 7. nebudou do soutěže přijaty.

Čl. 9.
Pořadatel soutěže vypisuje ceny:
 I.   cena                       11 000 Kč        
II.  cena                          6 000 Kč           
III. cena                          3 000 Kč           

Snahou pořadatele je, aby vítězné skladby byly provedeny na některém následujícím ročníku Festivalu sborového umění v Jihlavě.

Čl.  10.
Zaslané skladby posoudí odborná porota, jež si vyhrazuje právo neudělit kteroukoli z cen. Současně může doporučit skladby k provedení v budoucnu, případně je dle možnosti ocenit menší finanční částkou.

Čl. 11.
Přesné a úplné podmínky soutěže v češtině a angličtině jsou k dispozici také na webové stránce FSU - www.fsujihlava.com nebo na stránkách NIPOS www.nipos-mk.cz. V případě nejasnosti nebo víceznačnosti výkladu je rozhodující česká verze.   
 
Čl. 12.
Oficiální vyhlášení výsledků soutěže se uskuteční na 61. ročníku FSU Jihlava.

Kontaktní adresa:

Společnost pro FSU, z.s.
Lesní 5
586 03 Jihlava
ČESKÁ REPUBLIKA