Česky English

60. festival sborového umění

26. - 28. května 2017

Výsledky Mezinárodní soutěže pěveckých sborů

  při 60. festivalu sborového umění, konané dne 27. května 2017 v Jihlavě

Složení soutěžní poroty:   Prof. PhDr. Jan Vičar, CSc. – předseda

                                                  Doc. PaedDr. Zdeněk Vimr - člen

                                                  Mgr. Jaroslav Brych - člen

                                                  MgA. & Mgr. Marek Valášek, Ph.D. – člen

                                                  Mgr. Marek Vorlíček – člen

                                                  Mgr. Iva Daňková - tajemník


Způsob hodnocení:

Každý porotce hodnotí výkon sborů v rozsahu 0 – 30 bodů.

Každý porotce hodnotí novinkovou skladbu v rozsahu 0 – 10 bodů.


 

 

Dosažený počet bodů

v soutěži

 

Ø

Novinková skladba – dosažený počet bodů

1B

K dur Kuřim

99

19,8

X

Hekal Vsetín

114

22,8

X

Dábrlíbap Praha

127

25,4

X

Codex Temporis Příbram

81

16,2

X

Libuše Praha

38

7,6

X

Duha Ostrava

119

23,8

X

2B

Doubravan Chotěboř

57

11,4

X

1A

Puellae Praha

125

25,0

36

SPgŠ Kroměříž

125

25,0

40

Punkt Praha

139

27,8

34

Chorus Via Musica Prešov

93

18,6

27

VUS Pardubice

119

23,8

32


 

V souladu se soutěžním řádem porota rozhodla o udělení pásem takto:

Kategorie 1A: smíšené komorní sbory do 24 členů s povinnou skladbou

Zlaté pásmo a absolutní vítěz kategorie s povinnou skladbou: Punkt Praha

Stříbrné pásmo: Vysokoškolský umělecký soubor Pardubice

Bronzové pásmo: Chorus Via Musica Prešov


Kategorie 1A: ženské komorní sbory do 24 členů s povinnou skladbou

Zlaté pásmo: Dívčí komorní sbor Puellae Praha, Dívčí pěvecký sbor SPgŠ Kroměříž

Kategorie 1B: smíšené komorní sbory s volným programem (bez povinné skladby)

Zlaté pásmo a absolutní vítěz kategorie bez povinné skladby : Dábrlíbap Praha

Stříbrné pásmo: Hekal Vsetín

Bronzové pásmo: K dur Kuřim, Codex Temporis Příbram

Kategorie 1B: ženské komorní sbory s volným programem (bez povinné skladby)

Stříbrné pásmo: Ženský pěvecký sbor Duha Ostrava

Mimo pásmo: Komorní ženský sbor Libuše při Sokole Praha-Libuš

Kategorie 2B: velké smíšené sbory s volným programem (bez povinné skladby)

Mimo pásmo: Smíšený pěvecký sbor Doubravan Chotěboř            


Zvláštní cena poroty za podnětnou dramaturgii: Punkt Praha

Nejlepší novinková skladba: Dívčí pěvecký sbor SPgŠ Kroměříž za skladbu Jana Nowaka „Hříšnice“.
Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury, Kraje vysočina a statutárního města Jihlavy pořádají NIPOS-ARTAMA Praha a Společnost pro FSU, z. s., Jihlava.

 

Festival se koná pod záštitou
ministra kultury České republiky Mgr. Daniela Hermana, hejtmana Kraje Vysočina MUDr. Jiřího Běhounka a primátora statutárního města Jihlava PaedDr. Ing. Rudolfa Chloupka


Program festivalu

pátek 26. 5. 2017

18:00 hod. - slavnostní zahájení jubilejního 60. ročníku festivalu
                     Hotel Gustav Mahler

19:00 hod. - 1. festivalový koncert
                     Kostel Povýšení sv. Kříže, Křížová 2, Jihlava
                     o Ondrášek Nový Jičín a japonští hosté
                     o Cantica Laetitia Zlín
                     o Gentlemen Singers Hradec Králové


19:00 hod. - doprovodný koncert
                     Rodný dům Gustava Mahlera, Kaliště     
                     o Kärntner Landesjugendschor Klagenfurt (A)


sobota 27. 5. 2017

09:25 hod. - Mezinárodní soutěž pěveckých sborů
                     Kongresový sál, Hotel Gustav Mahler, Křížová 4, Jihlava
09:25 - 09:30  zahájení soutěže
09:30 – 09:50  K dur Kuřim
09:50 – 10:10  Hekal Vsetín
10:10 – 10:30  Dábrlíbap Praha
10:30 – 10:50  Codex Temporis Příbram
10:50 – 11:10  Doubravan Chotěboř
11:30 – 11:50  Libuše Praha
11:50 – 12:10  Duha Ostrava
12:10 – 12:30  Puellae Praha
12:30 – 12:50  SPgŠ Kroměříž
13:10 – 13:30  Punkt Praha
13:30 – 13:50  Chorus Via Musica Prešov
13:50 – 14:10  VUS Pardubice


15:00 hod. – 2. festivalový koncert
                      Masarykovo náměstí, Jihlava
                      o Slunko Třebíč
                      o Melodie Jihlava


16:00 hod. - Ateliér
                     Kongresový sál, Hotel Gustav Mahler, Křížová 4, Jihlava

                      Haruko Kuwabara: Improvizace na tradiční a africkou melodii

19:00 hod. – 3. festivalový koncert
                      Kostel Povýšení sv. Kříže, Křížová 2, Jihlava
                      o Foerstrovo komorní pěvecké sdružení Praha
                      o Kärntner Landesjugendschor Klagenfurt (A)
                      o Nová česká píseň Plzeň, SPS Konzervatoře P. J. Vejvanovského Kroměříž, Filharmonie G. Mahlera Jihlava

21:00 hod. – společenské setkání
                     Hotel Gustav Mahler


neděle 28. 5. 2017

10:00 hod. - 4. festivalový koncert
                     Kostel Povýšení sv. Kříže, Křížová 2, Jihlava
                     o Kärntner Landesjugendschor Klagenfurt (A)
                     o vyhlášení výsledků Mezinárodní soutěže pěveckých sborů
                     o vystoupení vítězných sborů

 

 


I. CHARAKTERISTIKA A POSLÁNÍ FESTIVALU
FSU Jihlava je prestižní přehlídka sborového umění s dlouholetou tradicí, která umožňuje prezentaci i vzájemnou interpretační konfrontaci špičkových českých amatérských pěveckých sborů s pěveckými sbory ze zahraničí.
60. ročník Festivalu sborového umění Jihlava 2017 je koncipován jako přehlídka pěveckých sborů doplněná o mezinárodní soutěž pěveckých sborů a odborný seminář – ateliér. Snahou pořadatele je uskutečnit tzv. „satelitní“ koncerty ve městech a obcích Kraje Vysočina a doprovodné festivalové koncerty v Jihlavě předcházející vlastnímu festivalu i následující po jeho skončení.
Součástí festivalu bude prezentace výsledků současného i předchozích ročníků Mezinárodní skladatelské soutěže Jihlava, jejímž posláním je vyvolat a podpořit vznik nových děl, umělecky hodnotných a zvukově zajímavých, přitom však interpretačně dostupných co největšímu počtu neprofesionálních vokálních souborů.
V rámci 60. ročníku proběhne oficiální vyhlášení 14. ročníku MSS Jihlava 2018.


II. ORGANIZACE A PRŮBĚH
60. ročník festivalu budou tvořit čtyři festivalové koncerty v Jihlavě, mezinárodní soutěž pěveckých sborů a odborný seminář – ateliér. V přehlídkové (nesoutěžní) části vystoupí zahraniční pěvecké sbory, ale též tuzemské sbory, které zvítězily v minulých soutěžních ročnících, případně další vynikající domácí sbory. Předpokládá se, že na některém z festivalových koncertů bude spoluúčinkovat Filharmonie Gustava Mahlera při provedení velkého vokálně-instrumentálního díla spolu se spojenými sbory. Řízením příprav festivalu je pověřen festivalový výbor.
Česká veřejnost bude o festivalu informována prostřednictvím bulletinu Cantus, který vydává Unie českých pěveckých sborů, na webových stránkách NIPOS (www.nipos-mk.cz), na webových stránkách Společnosti pro FSU, o. s., Jihlava (www.fsujihlava.com), na portálu České sbory (www.ceske-sbory.cz) a v katalogu sborových aktivit v ČR Sborový život (http://festivaly.ucps.cz).
Zahraniční odborná veřejnost bude informována v časopise ICB, který vydává IFCM (Mezinárodní federace pro sborový zpěv) a v anglické ročence British and International Music Yearbook 2017.

a) PŘEHLÍDKOVÁ (NESOUTĚŽNÍ) ČÁST
Program přehlídkové části
pátek 26. května 2017, 19 hod.
sobota 27. května 2017, 15 hod.
sobota 27. května 2017, 19 hod.
neděle 28. května 2017, 10 hod.

b) MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽ PĚVECKÝCH SBORŮ FSU JIHLAVA 2017
Termín: sobota 27. května 2017
Pořadatelé NIPOS-ARTAMA Praha a Společnost pro FSU, o. s., Jihlava vyhlašují tyto soutěžní kategorie:
kategorie 1A – Komorní sbory do 24 členů (mužské, ženské, smíšené) s povinnou skladbou – tj. novinkovou nebo ze skladatelské soutěže,
kategorie 2A – Velké sbory do 60 členů (mužské, ženské, smíšené) s povinnou skladbou (viz kategorie 1A),
kategorie 1B – Komorní sbory (mužské, ženské, smíšené) s volným programem (bez povinné skladby),
kategorie 2B – Velké sbory do 60 členů (mužské, ženské, smíšené) s volným programem (viz 1B).

III. PODMÍNKY ÚČASTI A PŘIHLÁŠKY:

a) Do přehlídkové části FSU se mohou přihlásit české i zahraniční pěvecké sbory, které dosáhly prokazatelných úspěchů v tuzemsku či zahraničí.
Dramaturgie programu českých přehlídkových sborů by měla mimo jiné přinést i skladby soudobých autorů či skladatelů 20. a 21. století. Program zahraničních pěveckých sborů by měl seznámit české publikum se sborovou tvorbou dané země i s jejími současnými skladatelskými trendy. Vystoupení jednotlivých sborů je omezeno časovým limitem 20 minut čistého zpívání (součet časů jednotlivých skladeb by neměl přesáhnout 20 minut).
Sbory vybrané do přehlídkové části vyberou a provedou (po vzájemné dohodě) některou z oceněných skladeb z Mezinárodní skladatelské soutěže Jihlava.
Sbory zašlou stručné informace (charakteristiku sboru, počet členů, adresu, kontakty, CV sbormistra, návrh programu s duchovní i světskou tematikou s časovými údaji o trvání jednotlivých skladeb), aktuální DVD nahrávku nebo odkaz na aktuální videozáznam na veřejně přístupné síti na adresu: NIPOS-ARTAMA, Iva Daňková, P. O. BOX 12 / Fügnerovo náměstí 5, 120 21 Praha 2 nebo e-mailem: dankova@nipos-mk.cz. do 31. ledna 2017.
b) Soutěže se mohou zúčastnit pěvecké sbory z České republiky i ze zahraničí. Každý sbor se může přihlásit pouze do jedné kategorie. Soutěž se řídí samostatným soutěžním řádem, jehož podmínky a kritéria jsou uvedena v samostatné kapitole níže (viz soutěžní řád pro kategorii 1A + 2A a soutěžní řád pro kategorii 1B + 2B).
Zájemci o účast v soutěži zašlou své přihlášky na adresu: NIPOS-ARTAMA, Iva Daňková, P. O. BOX 12 / Fügnerovo nám. 5, 120 21 Praha 2, nebo e-mailem: dankova@nipos-mk.cz do 31. ledna 2017. Formulář přihlášky bude ke stažení na www.nipos-mk.cz nebo www.fsujihlava.com.

IV. VÝBĚR A HODNOCENÍ
Festivalový výbor posoudí došlé přihlášky a zařadí pěvecké sbory do přehlídkových koncertů i do soutěže. Festivalový výbor si vyhrazuje právo výběru sborů a jejich zařazení do jednotlivých kategorií. S výsledkem výběru budou seznámeny všechny přihlášené sbory do konce února 2017. Vybrané sbory následně obdrží časový harmonogram a další podrobnosti.
Všem pěveckým sborům bude do konce února 2017 potvrzena účast na festivalu.

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Rozpočet festivalu je založen na vícezdrojovém financování. Hlavním zdrojem příjmu jsou neinvestiční dotace a příspěvky Ministerstva kultury, statutárního města Jihlavy a Kraje Vysočina.
Podmínky účasti sborů v přehlídkové části budou upřesněny v oficiálním pozvání.
V případě ekonomických potíží může být program festivalu omezen nebo může být i odvolán.

MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽ PĚVECKÝCH SBORŮ FSU JIHLAVA 2017
(viz II. B, III. a)

Termín: 27. května 2017

Pořadatelé NIPOS-ARTAMA Praha a Společnost pro FSU, o. s., Jihlava vyhlašují tyto soutěžní kategorie:
kategorie 1A – Komorní sbory do 24 členů (mužské, ženské, smíšené) s povinnou skladbou – tj. novinkovou nebo ze skladatelské soutěže,
kategorie 2A – Velké sbory do 60 členů s povinnou skladbou (viz kategorie 1A),
kategorie 1B – Komorní sbory (mužské, ženské, smíšené) s volným programem (bez povinné skladby),
kategorie 2B – Velké sbory do 60 členů (mužské, ženské, smíšené) s volným programem (viz 1B).


Soutěžní řád pro kategorii 1A + 2 A:

Soutěže se mohou zúčastnit pouze neprofesionální pěvecké sbory mládeže a dospělých v počtu do 24 (60) členů. Dirigent může být profesionál. Případní instrumentalisté se do počtu zpěváků nepočítají. Pořadatelé mohou z kapacitních a ekonomických důvodů omezit počet soutěžících sborů nebo zrušit některou z kategorií. Celkový časový limit soutěžního programu je 20 minut (tj. včetně příchodu a odchodu sboru). Pořadí skladeb je libovolné. Soutěž je veřejná. Soutěžní klání proběhne v sobotu 27. května 2017, vyhlášení výsledků soutěže proběhne v rámci nedělního koncertu. Ústní konzultace sbormistrů s porotci proběhnou v rámci sobotního společenského setkání. Novinková skladba bude hodnocena jako anonymní (v programu bude uveden název skladby a číselný kód) a bude hodnocena samostatně. Soutěžní vystoupení sborů hodnotí odborná porota jmenovaná pořadateli.

Skladba soutěžního programu:
1. Novinková skladba – tímto pojmem se rozumí: skladba českého skladatele na libovolný text a cappella nebo s doprovodem 1–2 nástrojů, dosud v ČR neprovedená (sbor si zajistí skladbu sám, např. oslovením vybraného hudebního skladatele a doloží čestným prohlášením, že skladba nebyla dosud v ČR provedená),nebo dosud neprovedená skladba ze skladatelské soutěže FSU, (náhledy vybraných skladeb ze skladatelské soutěže jsou zveřejněny na www.fsujihlava.com, v případě zájmu budou pořadatelem poskytnuty).
2. Volný výběr skladeb a cappella nebo s doprovodem akustických hudebních nástrojů do časového limitu (přednost mají skladby autorů 20. a 21. století).

Kritéria hodnocení:
a) technické provedení – hlasová kultura a pěvecká technika, intonace, rytmus;
b) interpretační kritéria – využití hudebně výrazových prostředků (dynamiky, tempa, agogiky, barvy), výstavba a frázování, stylovost interpretace, dramaturgie soutěžního vystoupení, stupeň obtížnosti;
c) celkový umělecký dojem – výrazové působení na posluchače, kontakt sboru se sbormistrem,
d) celkový výsledný dojem z provedení novinkové skladby.

Porota:
Soutěžní vystoupení hodnotí odborná porota jmenovaná pořadateli, složená z českých, případně i zahraničních odborníků. Hodnotí bodově jednak celkovou interpretační úroveň sboru (dle bodů a–c kritérií hodnocení) a zvlášť provedení novinkové skladby (dle bodu d kritérií hodnocení);

Ceny:
Podle výsledku soutěžního výkonu může odborná porota zařadit sbor do zlatého, stříbrného nebo bronzového pásma. Samostatně budou oceněny nejúspěšnější novinkové skladby. Mohou být uděleny i zvláštní ceny.
Nejlepší sbor – sbor s nejvyšším počtem bodů ve zlatém pásmu – získá finanční cenu 10 000 Kč.
Nejlepším sborům soutěže může pořadatel zajistit vystoupení v rámci festivalových koncertů.

Finanční podmínky:
Účastnický poplatek pro sbory z ČR: 100 Kč za člena.
Účastnický poplatek pro zahraniční sbory: 15 EUR za člena.
Snahou pořadatele je poskytnout příspěvek na ubytování (jedna noc) a dopravu po ČR, stravné nebude zahrnuto do poskytovaných služeb. V případě ekonomických potíží bude některá z uvedených služeb omezena.

Přihlášky:
Zájemci o účast v soutěži zašlou své přihlášky na adresu: NIPOS-ARTAMA, Iva Daňková, P. O. BOX 12 / Fügnerovo nám. 5, 120 21 Praha 2, nebo e-mailem: dankova@nipos-mk.cz do 31. ledna 2017. Formulář přihlášky bude ke stažení na www.nipos-mk.cz nebo www.fsujihlava.com.
Do konce února 2017:bude přihlášeným sborům potvrzena účast v soutěži; budou přijatým sborům sděleny další podrobnosti.
Soutěžní řád pro kategorii 1B + 2B:Soutěže se mohou zúčastnit pouze neprofesionální pěvecké sbory mládeže a dospělých v počtu do 24 (60) členů. Dirigent může být profesionál. Případní instrumentalisté se do počtu zpěváků nepočítají. Pořadatelé mohou z kapacitních a ekonomických důvodů omezit počet soutěžících sborů nebo zrušit některou z kategorií. Celkový časový limit soutěžního programu je 20 minut (tj. včetně příchodu a odchodu sboru). Pořadí skladeb je libovolné. Soutěž je veřejná. Soutěžní klání proběhne v sobotu 27. května 2017, vyhlášení výsledků soutěže proběhne v rámci nedělního koncertu. Ústní konzultace sbormistrů s porotci proběhnou v rámci sobotního společenského setkání. Soutěžní vystoupení sborů hodnotí odborná porota jmenovaná pořadateli.

Skladba soutěžního programu:
Volný výběr skladeb a cappella nebo s doprovodem akustických nástrojů do časového limitu.
Kritéria hodnocení:
a) technické provedení – hlasová kultura a pěvecká technika, intonace, rytmus;
b) interpretační kritéria – využití hudebně výrazových prostředků (dynamiky, tempa, agogiky, barvy), výstavba a frázování, stylovost interpretace, dramaturgie soutěžního vystoupení, stupeň obtížnosti;
c) celkový umělecký dojem – výrazové působení na posluchače, kontakt sboru se sbormistrem.

Porota:
Soutěžní vystoupení hodnotí odborná porota jmenovaná pořadateli, složená z českých, případně i zahraničních odborníků. Hodnotí bodově celkovou interpretační úroveň sboru (dle bodů a–c kritérií hodnocení).

Ceny:
Podle výsledku soutěžního výkonu může odborná porota zařadit sbor do zlatého, stříbrného nebo bronzového pásma. Mohou být uděleny i zvláštní ceny.
Nejlepší sbor umístěný ve zlatém pásmu získá finanční cenu 5 000 Kč.
Nejlepším sborům soutěže může pořadatel zajistit vystoupení v rámci festivalových koncertů.

Finanční podmínky:
Účastnický poplatek pro sbory z ČR: 100 Kč za člena.
Účastnický poplatek pro zahraniční sbory: 15 EUR za člena.
Snahou pořadatele je poskytnout příspěvek na ubytování (jedna noc) a dopravu po ČR, stravné nebude zahrnuto do poskytovaných služeb. V případě ekonomických potíží bude některá z uvedených služeb omezena.

Přihlášky:
Zájemci o účast v soutěži zašlou své přihlášky na adresu: NIPOS-ARTAMA, Iva Daňková, P. O. BOX 12 / Fügnerovo nám. 5, 120 21 Praha 2, nebo e-mailem: dankova@nipos-mk.cz. do 31. ledna 2017. Formulář přihlášky bude ke stažení na www.nipos-mk.cz nebo www.fsujihlava.com.
Do konce února 2017:
bude přihlášeným sborům potvrzena účast v soutěži; budou přijatým sborům sděleny další podrobnosti.

Zpracovala Iva Daňková