Česky English
Program

                         

 

pátek 28.6.2013

 

17.30

zahájení festivalu

Dům filharmonie-hudby, Kosmákova 9, Jihlava

19.00

1. festivalový koncert

Žilinský smíšený sbor, Žilina (SK)

VOSK Praha

Foerstrovo komorní pěvecké sdružení Praha a Filharmonie G. Mahlera

kostel Povýšení sv. Kříže

Křížová ul., Jihlava

(vstup: 100 Kč)

19.00

doprovodný koncert

Komorní sbor Hudební akademie Karola Szymanovského v Katowicích (PL)

kostel sv. Františka Serafinského

Golčův Jeníkov

 

sobota 29.6.2013

 

09.55

soutěž komorních pěveckých sborů             

 

09.55                zahájení

10.00 – 10.20  Svatobor Sušice

10.20 – 10.40  FONS Žďár nad Sázavou

10.40 – 11.00  L´Asenzio Praha

11.00 – 11.20  přestávka

11.20 – 11.40  Ars Brunensis Chorus Brno

11.40 – 12.00  Moraviachor Zlín

12.00 – 12.20  APS VŠB-TU Ostrava

12.20 – 12.40  přestávka

12.40 – 13.00  VUS Pardubice

13.00 – 13.20  Chorbell Hradec Králové

 

divadelní sál Domu kultury,

Tolstého 2, Jihlava

(vstup volný)

15.00

Ateliér

lektor: Josef Surovík

program: Jan Kasal – Ej, dala som si

                 Antonín Tučapský – Five lenten motets (1,2,5)

 

divadelní sál Domu kultury,

Tolstého 2, Jihlava

(pouze pro zúčastněné sbory)

15.00

odpolední koncert v Parku G. Mahlera

JSPS Melodie Jihlava

PS Slavík Pacov

VOSK Praha

Žilinský smíšený sbor, Žilina (SK)

Park G. Mahlera

Jihlava

(vstup volný)

19.00

2. festivalový koncert

provedení Ateliéru

vyhlášení výsledků soutěže komorních pěveckých sborů

vystoupení vítězných sborů

Cantica laetitia Zlín

Komorní sbor Hudební akademie Karola Szymanovského v Katowicích (PL)

divadelní sál Domu kultury,

Tolstého 2, Jihlava

(vstup: 100 Kč)

 

neděle 30.6.2013

 

09.00

rozborový seminář k soutěži komorních pěveckých sborů

Dům filharmonie-hudby, Kosmákova 9, Jihlava

10.00

3. festivalový koncert

Svatobor Sušice

Komorní sbor Hudební akademie Karola Szymanovského v Katowicích (PL)

Žilinský smíšený sbor, Žilina (SK)

Park G. Mahlera

Jihlava

(vstup volný)

 

 

 

 

 

 

 

Protokol

 

o výsledcích soutěže komorních pěveckých sborů

při 56. festivalu sborového umění, konané dne 29. června 2013 vJihlavě.

 

 

Složení soutěžní poroty: Doc. PaedDr. Zdeněk Vimr – předseda poroty

Prof. Czeslaw Freund – člen poroty

Doc. Štefan Sedlický – člen poroty

Mrg. Jaroslav Brych – člen poroty

Mgr. Jiří Jakeš – člen poroty

PhDr. Drahomíra Majerová - tajemník poroty

 

Způsob hodnocení:

Každý porotce hodnotí výkon sborů vrozsahu 0 – 30 bodů.

Každý porotce hodnotí novinkovou skladbu vrozsahu 0 – 10 bodů.

 

 

Tabulka výsledků:

 

Dosažený počet bodů

v soutěži

Ø

Novinková skladba – dosažený počet bodů

komorní sbor Svatobor

Sušice 

82

16,4

23

FONS

Žďár nad Sázavou 

89

17,8

35

L´Asenzio

Praha 

105

21,0

38

Ars Brunensis Chorus

Brno 

142

28,4

45

Moraviachor 

 

123

24,6

41

Akademický PS VŠB-TU

Ostrava 

128

25,6

36

Vysokoškolský umělecký soubor Pardubice 

134

26,8

40

Chorbell

Hradec Králové 

133

26,6

39

 


 V souladu se soutěžním řádem porota rozhodla o udělení pásem takto:

  Kategorie: ženské sbory

Zlaté pásmo - Chorbell Hradec Králové

Kategorie: smíšené sbory

Zlaté pásmo – Ars Brunensis Chorus Brno

Vysokoškolský umělecký soubor Pardubice

Akademický pěvecký sbor VŠB-TU Ostrava

 

Stříbrné pásmo – Moraviachor

L´Asenzio Praha

 

Bronzové pásmo – FONS Žďár nad Sázavou

komorní sbor Svatobor Sušice

Absolutní vítěz – Ars Brunensis Chorus Brno

 

 

Vyhodnocené soutěže novinkových skladeb:

  1. místo – Ars Brunensis Chorus Brno za skladbu Víta Trumpeše - Mše
  2. místo – Moraviachor za skladbu terezy Surovíkové Hodie Christus natus est
  3. místo – Vysokoškolský umělecký soubor Pardubice za skladbu Tomáše Židka Ej, lásko, lásko, vokální variace

 

 

 

 

56. FESTIVAL SBOROVÉHO UMĚNÍ JIHLAVA 2013

28. – 30. června 2013, Jihlava

Festival pořádá z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury NIPOS-ARTAMA Praha aSpolečnost pro FSU, o. s. Jihlava.

I. CHARAKTERISTIKA A POSLÁNÍ FESTIVALU

Jedná se o prestižní přehlídku sborového umění s dlouholetou tradicí, která umožňuje prezentaci ivzájemnou interpretační konfrontaci špičkových českých amatérských pěveckých sborů s pěveckými sbory ze zahraničí.

56. ročník Festivalu sborového umění Jihlava 2013 je koncipován jako přehlídka pěveckých sborů doplněná o soutěž komorních sborů a ateliér se společným nácvikem vybrané sborové skladby soutěžícími sbory. Snahou pořadatele je uskutečnit tzv. „satelitní“ koncerty ve městech a obcích kraje Vysočina a doprovodné festivalové koncerty v Jihlavě předcházející inásledující vlastnímu festivalovému dění.

Součástí festivalu bude prezentace výsledků současného i předchozích ročníků Mezinárodní skladatelské soutěže Jihlava, jejímž posláním je vyvolat a podpořit vznik nových děl, umělecky hodnotných a zvukově zajímavých, přitom však interpretačně dostupných co největšímu počtu neprofesionálních vokálních souborů. Předpokládá se, že i na 56. ročníku festivalu budou některé zoceněných skladeb uvedeny účinkujícími sbory.

V rámci 56. ročníku FSU bude vyhlášen XII. ročník Mezinárodní skladatelské soutěže Jihlava 2014.

II. PODMÍNKY ÚČASTI

Zájemci o účast na festivalu zašlou přihlášku s uvedením volby do soutěžní či nesoutěžní (přehlídkové) části festivalu na adresu NIPOS-ARTAMA, Iva Daňková, P. O. BOX 12 / Blanická 4, 12021 Praha 2 nebo e-mailem: dankova@nipos-mk.cz do 15. 2. 2013. Soutěž se řídí soutěžním řádem, který je samostatnou součástí propozic (viz IV a). Pravidla pro sbory hlásící se do nesoutěžní - přehlídkové části jsou uvedena vbodu IV b.

III. ORGANIZACE A PRŮBĚH

56. ročník festivalu budou tvořit tři festivalové koncerty v Jihlavě a soutěž komorních sborů. Vpřehlídkové (nesoutěžní) části vystoupí zahraniční pěvecké sbory, ale též tuzemské sbory, které zvítězily v minulých soutěžních ročnících, případně další vynikající domácí sbory. Předpokládá se, že na některém z festivalových koncertů bude spoluúčinkovat Filharmonie Gustava Mahlera. Na druhém festivalovém koncertu budou vyhlášeny výsledky soutěže.

Řízením příprav festivalu je pověřen festivalový výbor.

Česká veřejnost bude o festivalu informována prostřednictvím bulletinu Cantus, který vydává Unie českých pěveckých sborů, na webových stránkách NIPOS (www.nipos-mk.cz), na webových stránkách Společnosti pro FSU, o. s. Jihlava (www.fsujihlava.com), na portálu České sbory (www.ceske-sbory.cz) a v katalogu sborových aktivit v ČR Sborový život (http://festivaly.ucps.cz).

Zahraniční odborná veřejnost bude informována v časopise ICB, který vydává IFCM (Mezinárodní federace pro sborový zpěv) a v anglické ročence British and International Music Yearbook 2013.

IV. VÝBĚR A HODNOCENÍ

Festivalový výbor posoudí došlé přihlášky, provede výběr pěveckých sborů do přehlídkových koncertů i do soutěže a s jeho výsledkem seznámí všechny přihlášené sbory. Sbory následně obdrží časový harmonogram a další podrobnosti. Vybraným sborům do přehlídkové části může být po vzájemné dohodě zaslána k nastudování některá z oceněných skladeb ze skladatelské soutěže.

a) Soutěž pěveckých sborů. Průběh soutěže a kritéria hodnocení jsou uvedena vsamostatné kapitole níže (viz Soutěž pěveckých sborů FSU Jihlava 2013 - soutěžní řád)

b) Do přehlídkové části FSU se mohou přihlásit české i zahraniční pěvecké sbory, které dosáhly prokazatelných úspěchů vtuzemsku čizahraničí. Sbory zašlou stručné informace (charakteristiku sboru, počet členů, adresu, kontakty, CV sbormistra, návrh programu sduchovní i světskou tematikou), DVD nahrávku nebo odkaz na obrazový záznam na veřejně přístupné síti na adresu: NIPOS-ARTAMA, Iva Daňková, P. O. BOX 12 / Blanická 4, 120 21 Praha 2 nebo e-mailem: dankova@nipos-mk.cz.

Pořadatelé umožní vybraným sborům vystoupit se svým programem v rámci některého zvečerních festivalových koncertů vJihlavě, případně též vblízkém okolí. Maximální časový limit vystoupení přehlídkových (nesoutěžních) sborů je 30 minut. Dramaturgie programu českých přehlídkových sborů by měla mimo jiné přinést i skladby soudobých autorů či skladatelů 20. století. Program zahraničních pěveckých sborů by měl seznámit české publikum se sborovou tvorbou dané země i sjejími současnými skladatelskými trendy. Všechny přehlídkové sbory zašlou návrh programu sduchovní tematikou a návrh programu se světskou tematikou.

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Festival je financován na základě vícezdrojového principu. Hlavním zdrojem příjmu jsou neinvestiční dotace a příspěvky Ministerstva kultury, statutárního města Jihlavy a Kraje Vysočina. Podmínky účasti sborů vpřehlídkové části budou upřesněny voficiálním pozvání.

V případě ekonomických potíží může být program festivalu omezen nebo může být i odvolán.

Zpracovala Iva Daňková

NIPOS-ARTAMA, říjen 2012


Soutěž pěveckých sborů FSU Jihlava 2013

soutěžní řád

Termín: 29. – 30. června 2013

Pořadatelé: NIPOS-ARTAMA Praha a Společnost pro FSU, o. s. Jihlava

Soutěžní řád:

• Soutěže se mohou zúčastnit pouze neprofesionální pěvecké sbory mládeže a dospělých v počtu do 30 členů. Dirigent může být profesionál. Případní instrumentalisté se do počtu zpěváků nepočítají.

• Pořadatelé mohou zkapacitních a ekonomických důvodů omezit počet soutěžících sborů.

• Celkový časový limit soutěžního programu je 20 minut (tj. včetně příchodu a odchodu sboru). Pořadí skladeb je libovolné.

• Soutěž je veřejná.

• Soutěžní klání proběhne v sobotu 29. června, vyhlášení výsledků soutěže před některým znásledujících koncertů. Rozborový seminář bude vneděli 30. června dopoledne.

• Novinková skladba bude hodnocena jako anonymní (v programu bude uveden název skladby ačíselný kód).

• Soutěžní vystoupení sborů hodnotí odborná porota jmenovaná pořadateli

• Novinková skladba bude hodnocena samostatně.

Povinností sborů, které se zúčastní soutěže, bude domácí příprava a nastudování určené skladby pro ateliér. V ateliéru proběhne již jen společné sezpívání sborů, nikoliv samotný nácvik. Skladba určená festivalovým výborem bude sborům zaslána v dostatečném časovém předstihu. Snahou pořadatele bude veřejná prezentace výsledků ateliéru.

Skladba soutěžního programu:

1. Novinková skladba - tímto pojmem se rozumí buďto:

− skladba českého skladatele na libovolný text a cappella nebo s doprovodem 1-2 nástrojů, dosud vČR neprovedená

− nebo skladba ze skladatelské soutěže FSU, (soupis dosud v ČR neprovedených skladeb je zveřejněn na www.fsujihlava.com).

2. Volný výběr skladeb a cappella nebo s doprovodem 1-2 hudebních nástrojů do časového limitu (přednost mají skladby autorů 20. a 21. století)

Kritéria hodnocení:

a) technické provedení - hlasová kultura a pěvecká technika, intonace, rytmus;

b) interpretační kritéria - využití hudebně výrazových prostředků (dynamiky, tempa, agogiky,barvy), výstavba a frázování, stylovost interpretace, dramaturgie soutěžního vystoupení, stupeň obtížnosti;

c) celkový umělecký dojem - výrazové působení na posluchače, kontakt sboru se sbormistrem,

d) celkový výsledný dojem z provedení novinkové skladby.

Porota:

Soutěžní vystoupení hodnotí pětičlenná odborná porota jmenovaná pořadateli, složená z českých, případně i zahraničních odborníků. Hodnotí bodově jednak celkovou interpretační úroveň sboru (dle bodů a-c kritérií hodnocení) a zvlášť provedení novinkové skladby (dle bodu d kritérií hodnocení);

Ceny:

Podle výsledku soutěžního výkonu může odborná porota zařadit sbor do zlatého, stříbrného nebo bronzového pásma. Samostatně budou oceněny tři nejúspěšnější novinkové skladby. Mohou být uděleny i zvláštní ceny.

Snahou pořadatele je zajistit finanční ohodnocení vítězných sborů.

Nejlepším sborům soutěže může pořadatel zajistit vystoupení v rámci festivalových koncertů v příštích letech.

Finanční podmínky:

Předpokládá se účastnický poplatek do výše 300 Kč za člena. Snahou pořadatele je poskytnout příspěvek na ubytování (jedna noc) a dopravu, stravné nebude zahrnuto do poskytovaných služeb. Vpřípadě ekonomických potíží bude některá zuvedených služeb omezena.

Přihlášky:

Zájemci o účast v soutěži zašlou své přihlášky na adresu: NIPOS-ARTAMA, Iva Daňková, P. O. BOX 12 / Blanická 4, 120 21 Praha 2 nebo e-mailem: dankova@nipos-mk.cz. Formulář přihlášky bude ke stažení na www.nipos-mk.cz nebo www.fsujihlava.com.

Termín pro podání přihlášek: 15. únor 2013.

Do 28. března 2013:

• bude přihlášeným sborům potvrzena účast v soutěži;

• přijatým sborům budou sděleny další podrobnosti;

• sborům, které o to požádají, budou zadány k provedení na základě jejich vlastního výběru vítězné skladby z minulých ročníků Mezinárodní skladatelské soutěže, které ještě nebyly provedeny a zazní tak ve festivalové premiéře;

Zpracovala Iva Daňková

NIPOS-ARTAMA, říjen 2012

Pro přihlášení se do soutěže pěveckých sborů 55. festivalu sborového umění Jihlava použijte prosím níže uvedený tiskopis přihlášky, který si stáhněte nebo překopírujte a úplně vyplněný odešlete elektronickou poštou na adresu: dankova@nipos-mk.cz.
 
 
 
PŘIHLÁŠKA DO SOUTĚŽE PĚVECKÝCH SBORŮ 55. FESTIVALU SBOROVÉHO UMĚNÍ JIHLAVA 2012:
 

název sboru

počet mužů a žen

jméno dirigenta/uměleckého vedoucího

návrh programu

novinkovou skladbu výrazně označte (např. tučné písmo/kurzíva/barva)

úplné jméno autora

přesný název skladby

durata

kontakt:

(jméno, adresa, email, telefon)