Česky English
Hodnocení festivalu

54. Festival sborového umění Jihlava 2011

54. festival sborového umění Jihlava 2011, který pořádá Společnost pro FSU Jihlava a NIPOS–ARTAMA Praha z pověření a za přispění Ministerstva kultury ČR a s významnou podporou města Jihlavy, se konal v termínu 24.– 26. 6. 2011 v DKO Jihlava.

Celý festival odstartoval prvním festivalovým koncertem. Stalo se již tradicí, že se u příležitosti jihlavského festivalu předávají významná ocenění v oboru sborového umění. Bylo tomu tak i letos, a tak po zahajovacím proslovu náměstka jihlavského primátora PaedDr. Ing. Rudolfa Chloupka předaly zástupkyně Ministerstva kultury Ivana Vozková a ředitelka NIPOS–ARTAMA Mgr. Lenka Lázňovská prof. Janu Kasalovi za jeho celoživotní sbormistrovskou, dirigentskou a pedagogickou činnost a za propagaci české sborové tvorby u nás i v zahraničí Cenu Ministerstva kultury ČR za rok 2010. V slavnostní atmosféře otevření prvního festivalového večera převzala pak doc. PaedDr. Anna Kobrlová z rukou prof. PaedDr. Jiřího Koláře a doc. Květuše Lepilové Cenu Františka Lýska za rok 2010.

Koncert zahájil vynikající komorní smíšený pěvecký sbor PICCOLO CORO, Praha s dirigentem Markem Valáškem. V zajímavém, pestrém a výborně provedeném programu uvedl mimo jiné v premiéře cyklus Eduarda Douši Maličkosti, nejúspěšnější ze skladeb oceněných v mezinárodní skladatelské soutěži FSU Jihlava 2010. PICCOLO CORO po velkém aplausu vystřídal sbor PRESSBURG SINGERS, vedený dirigentkou Jankou Rychlou. Tento mládežnický bratislavský sbor, který vznikl v roce 2004, sdružuje mladé zpěváky různých věkových skupin, čemuž odpovídala i velice pestrá a někdy i značně náročná volba repertoáru. V jeho koncertním provedení ocenili posluchači především výkony nejmenších zpěváků. První festivalový koncert uzavřel komorní ženský pěvecký sbor BUBUREZA, Praha s mladou talentovanou sbormistryní Miloslavou Fouskovou. I když tento sbor vznikl teprve vroce 2009, není jihlavským divákům neznámý. V loňském roce získal totiž ve sborové soutěži FSU Jihlava zlaté pásmo. V jeho programu zazněla vedle skladby jejich dvorního skladatele Jana Bernátka Missa brevis i náročná skladba letošní jubilantky Ivany Loudové Lásko…! (tato skladba získala rovněž ocenění v jednom z předchozích ročníků jihlavské skladatelské soutěže) a půvabný cyklus Bohuslava Martinů Tři písně posvátné. Celý koncert byl přijat diváky festivalu velice vřele.

Soutěž komorních pěveckých sborů

Druhý festivalový den začal ve znamení Soutěže komorních pěveckých sborů. Pozměněné propozice již opět tradiční festivalové sborové soutěže přilákaly tentokrát do Jihlavy nebývalý počet 16 kvalitních domácích pěveckých sborů, které festivalový výbor rozdělil do tří kategorií – kategorie mužských, ženských a smíšených sborů. Značná volnost výběru skladeb a cappella i s doprovodem 1 – 2 hudebních nástrojů, s přednostním zařazením hudby autorů 20.– 21. století umožňovala naplnit dvacetiminutový prostor soutěžního vystoupení atraktivním, pestrým a dostatečně kontrastním programem. Ve srovnání s uplynulým soutěžním ročníkem zůstalo ve statutu soutěže i povinné provedení „novinkové skladby“, tedy v ČR dosud neprovedené skladby českého autora na libovolný text a cappella nebo s doprovodem 1 – 2 hudebních nástrojů. Tuto skladbu mohly sbory vybírat i z dosud neprovedených oceněných skladeb z minulých ročníků skladatelské soutěže FSU. Novým prvkem interpretace této „novinkové skladby“ byla její anonymní prezentace. Jména jejich autorů nebyla v soutěžních programech uvedena a porotci při jejich posuzování neměli k dispozici ani jejich partitury.

I když byly „novinkové skladby“ nedílnou součástí soutěžního programu, porota hodnotila celkový výsledný dojem z jejich kompozice a interpretace ještě zvlášť. Tajemství „novinkové skladby“ zahalené do anonymity jejího tvůrce se ukázalo přitažlivým nejen pro komorní pěvecké sbory (festivalový výbor jich oslovil více než čtyřicítku), ale i pro celou řadu známých „sborových“ skladatelů, kteří „svým“ sborům buď sami své skladby nabídli, nebo byli naopak přímo o vytvoření nové skladby sboru „na tělo“ požádáni. Tak přinesl program Sborové soutěže FSU 2011 nejen 16 českých sborových premiér, ale stal se snad počátkem navázání ztraceného kontaktu současných českých sborů a skladatelů, což považuji pro rozvoj naší nové sborové tvorby za nesmírně důležité.

Soutěž komorních pěveckých sborů proběhla dne 25. června 2011 v sobotních dopoledních a odpoledních hodinách v Divadelním sále DKO Jihlava. Výkony sborů hodnotila mezinárodní odborná porota ve složení prof. PaedDr. Jiří Kolář (předseda), doc. PaedDr. Zdeněk Vimr, MgA. Janka Rychlá (SK), Mgr. Jiří Jakeš a Mgr. Jaroslav Brych.

Nejpočetnější jedenáctičlenné zastoupení měla podle očekávání kategorie smíšených sborů, jejímž vítězem se stal známý pražský smíšený sbor Piccolo coro (Marek Valášek). V technicky náročném soutěžním programu, plně odpovídajícím požadavkům festivalu, prokázal své hlasové a pěveckotechnické přednosti (pozor jen na některé intonační nejednotnosti sopránové sekce na poněkud tvrdých vrcholech ve forte), umění promyšlené, transparentní polyfonie (G. P. da Palestrina), citlivé prožití oblíbené folklorně laděné skladby (A. Košťál: Už je slunko ) i bravurní provedení náročných skladeb autorů 20. století – P. Eben: Cantico delle creauture a J. Novák: Terpsichore zcyklu Exercitia mythologica, jejíž interpretaci odměnila odborná porota dokonce Zvláštní cenou. Celé vystoupení pak korunovala roztomilá závěrečná „novinková skladba“ Viva la musica! (o hodnocení novinkových skladeb viz níže). Piccolo coro se s nejvyšším počtem bodů dosažených v soutěži stal nakonec i Absolutním vítězem soutěže FSU Jihlava 2011 a převzal při nedělním matiné zrukou ředitele Společnosti pro FSU Vladimíra Holeše finanční prémii ve výši 5000,– Kč.

Do zlatého pásma (25 – 30 bodů) zařadila porota z jedenácti smíšených sborů ještě Pěvecký sbor Iuventus, Svitavy (Věra Burešová) a Akademický pěvecký sbor VŠB–TU Ostrava (Jan Mlčoch).

Oba sbory jsou velmi dobře pěvecky disponované, ale ve zvuku a způsobu sborové práce nevyužívají výrazněji komorního způsobu interpretace a směřují spíše k zvukovému ideálu početnějšího smíšeného pěveckého sboru. Z programu svitavského sboru Iuventus bych pochválil především provedení „novinkové skladby“ Viva la musica! Předností sboru je příjemný zvuk (až na někdy poněkud tvrdě znějící forte), spolehlivá intonace a dobrý kontakt sboru se sbormistryní i s publikem. Doporučuji ještě pohrát si více s barvou zvuku v jinak technicky dokonale provedené skladbě Yver,vous n´estes qu´un villain C. Debussyho, pečlivěji rozvážit vztah temp a dynamickou hierarchii hlasů v Cantate Domino V. Miškinise a zamyslet se nad charakterem hlavní melodie ( Oj, letěla bílá hus) v Lukášově cyklu valašských lidových písní.

Velmi dobrým výkonem, jak jsme již u tohoto sboru zvyklí, se na soutěži prezentoval i ostravský Akademický pěvecký sbor VŠB–TU. Své přednosti prokázal především v stylové interpretaci renesanční polyfonie (C. Monteverdi: O Primavera) a v pěvecky i výrazově náročném, známém sboru L. Janáčka Kačena divoká. Ryze komornímu obsazení sboru by někdy slušela ještě přiměřenější práce s dynamikou a volbou temp (Z. Lukáš: Dies irae, Tolita toten).

V umělecky hodnotných a dramaturgicky zajímavých programech se však představily i všechny stříbrné smíšené pěvecké sbory (20 – 24,99 bodů)

Vysokoškolský umělecký soubor, Pardubice (Tomáš Židek), jehož soutěžní program bohužel poněkud překročil daný časový limit, potvrdil svou úspěšnou formu z letošních olomouckých Svátků písní a ve svém soutěžním repertoáru připomněl mj. i neprávem opomínanou půvabnou skladbu J. Křičky Adam a Eva. Velmi dobře vyzněly v jeho provedení i skladby J. Temla ( Vanitas zcyklu Sapientia IV) a J. Vičara ( Spala sem na seně z cyklu Zachodí slunéčko). I tomuto komornímu sboru bych doporučil neusilovat o zvuk velkého smíšeného sboru a využít komorního obsazení k detailnímu propracování skladeb a působivému muzicírování.

Sedmnáctičlenný vsetínský HEKAL (název nemá, jak jsem se dozvěděl, nic společného se slovesem „hekat“, nýbrž je zkratkou jména oblíbené sbormistryně Heleny Kaločové) vznikl teprve v roce 2010 z absolventů středoškolského Pěveckého sboru SONG Masarykova gymnázia Vsetín. Jeho ozdobou je zvukově krásná, hlasově kompaktní dívčí sekce, mladé mužské hlasy potřebují přece jen ještě trochu dozrát. Ze soutěžního programu bych vyzdvihl především velmi dobrou interpretaci náročné novinkové skladby Tempore durescit. Velkou předností sboru je přesvědčivý výraz vyplývající z dokonalého kontaktu sboru s dirigentkou.

Nečekaně vyrovnaným, příjemným zvukem (ve dvanáctičlenném ansámblu zpívají totiž pouze dva muži) překvapil komorní sbor Kalandra, Jablonec nad Nisou (Květa Kavánová). Sbormistryně dovede dobře pracovat s frází, dynamikou, sbor zpívá s chutí a upřímným výrazem. Určité nedostatky má ještě ve správné latinské výslovnosti. Ze zdařile provedeného pestrého soutěžního programu bych pochválil především interpretaci závěrečné chorvatské lidové písně Moja mala nemá mane.

Specifický hudební prostor otevřel svým výběrem soutěžních skladeb posluchačům brněnský komorní sbor pro duchovní hudbu Ensemble Versus (Vladimír Maňas). Tento patnáctičlenný, interpetačně poučený ansámbl, který vytvořili vroce 2003 studenti Filozofické fakulty MU Brno, vystupoval až do roku 2009 pod názvem „Kamufláž“. Repertoár současného sboru se zaměřuje výhradně na duchovní hudbu 16. a 20. století a na duchovní díla současných skladatelů. Zajímavý, technicky velice náročný, celistvě koncipovaný program, který si Ensemble Versus pro jihlavskou soutěž připravil (H. Odegaard, H. Howells, L. Bárdos, L. Berkeley), však působil přece jen méně kontrastně a zařazení jeho vystoupení do ranních hodin a nemožnost potřebného rozezpívání odhalily ještě určité rezervy v pěvecké technice sboru, jeho dokonalé zvukové vyváženosti a intonační koncentrovanosti.

Pořadatelské město reprezentoval v soutěži úspěšně Jihlavský smíšený pěvecký sbor Melodie (Pavel Salák). Jeho stylově pestrý program, odpovídající současným pěveckotechnickým možnostem sboru (A. Dvořák, B. Martinů, P. Šandera) naznačil ještě některé možnosti dalšího uměleckého růstu sboru, ať již jde o celkové vylehčení zvuku, dokonalejší frázování, nebo přesvědčivost výrazu vyplývajícího z textového obsahu skladeb. Celkový výkon sboru, který jsem měl příležitost slyšet poprvé, byl však pro mne milým překvapením.

Podobný prostor pro zvýšení působivosti interpretace bychom mohli nalézt u dalšího z řady stříbrných účastníků soutěžní kategorie smíšených sborů – sympatického komorního sboru Omnibus, Praha (Vít Novotný). Svůj soutěžní program (B. Martinů, J. Hanuš, W. Byrd, J. Vičar) však provedl s viditelnou chutí a úspěšnou snahou o působivý výraz.

Počtem nejmenší, zkušený osmičlenný ansámbl FONS, Žďár nad Sázavou (Miroslava Smékalová, Leoš Drahotský) soustředil svůj program na díla dvou současných oblíbených domácích autorů – J. Temla ( Missa piccola) a J. Laburdy (výběr zcyklu Valasi, Valasi!). Soudobá sborová literatura nenabízí bohužel příliš velký výběr skladeb určených pro ansámblovou interpretaci. I zvolené soutěžní skladby by zřejmě zazněly působivěji v provedení početnějšího sboru. V rámci svých možností se však FONS jako úvodní sbor soutěže s jejich úskalími popral celkem úspěšně. Vytvoření dokonalé, logické dynamické hierarchie vyžaduje v ansámblovém zpěvu velkou pěveckou kázeň a umění vzájemně se poslouchat a respektovat. V tomto ohledu má FONS ještě prostor k dalšímu zlepšení. Při hodnocení jeho soutěžního vystoupení nelze opomenout výborný výkon houslistky G. Kubátové v zajímavé skladbě J. Temla.

Do bronzového pásma (15 – 19,99 bodů) zařadila porota sbor Canzonetta, Teplice (Květuše Martínková). Tento mladý, hlasově dosud nedozrálý gymnaziální sbor má pochopitelně ještě některé nedostatky v hlasové kultuře a pěvecké technice (převaha hrudního rejstříku, otevřená vokalizace, méně srozumitelná, jednotná výslovnost), přesnější intonaci i přesvědčivější interpretaci (chybí promyšlenější práce s dynamikou, dynamicky vyvážený vztah sborového zvuku a klavírního doprovodu). Sbor však existuje teprve krátkou dobu a má dobré perspektivy kdalšímu zlepšování.

Kategorie mužských sborů měla jediného zástupce v osmnáctičlenném pražském sboru Pueri gaudentes (Zdena Součková, Libor Sládek). Tato mladistvá mužská sestava, kterou bodové hodnocení poroty zařadilo do stříbrného pásma, je součástí smíšeného chlapeckého a mužského sboru Pueri gaudentes. Od roku 1999 však tato skupina vystupuje samostatně i s vlastním repertoárem a zúčastnila se již úspěšně řady mezinárodních sborových soutěží. Jde opět o mladé perspektivní hlasy, s nimiž je třeba citlivě pracovat, nepřehánět dynamickou sílu a interpretaci skladeb zvukově i rytmicky vylehčit. Věřím, že pokud zůstanou tito zpěváci pohromadě, mohou pod správným vedením vytvořit brzy základ velmi dobrého mužského sboru, kterých je u nás v současné době opravdu nedostatek.

Velice vyrovnanou úroveň měly soutěžní výkony v kategorii ženských sborů. Přes hranici zlatého pásma se v celkovém součtu bodů nakonec podařilo proklouznout jen pražskému sboru Bubureza (Miloslava Fousková), i když tentokrát jeho projev nebyl intonačně tak suverénní a pojetí některých skladeb postrádala adekvátní výraz či styl (J. Busto: Salve Regina, P. I. Čajkovskij: Bez pory da bez vremeni). Mimořádnou pochvalu však zaslouží za provedení „novinkové skladby“ Měla jsem synečka. Laťku své umělecké úrovně však drží tento mladý nadějný sbor stále dostatečně vysoko.

Zbývající tři ženské sbory obsadily vyšší patra stříbrného pásma. Nečekaným překvapením byl pro mne výkon šestnáctičlenné ženské části smíšeného pěveckého sboru Gaudium, Kladno (Kamila Barochová). Zaujal krásným, ve všech polohách vyrovnaným komorním zvukem (kterému snad chyběla někdy jen výraznější dynamická špička), velmi dobrou pěveckou technikou i spolehlivou intonací. Provedení jeho soutěžních skladeb, postavených na uměleckém zpracování folklorních textů, postrádalo sice možnost většího výrazového kontrastu, bylo však ozdobeno vynikajícími výkony spoluúčinkujících instrumentalistů a působivými výkony sólistek.

Dívčí komorní sbor PF UJEP, Ústí nad Labem (Vladimír Kuželka) je i přes pravidelnou obměnu pěveckého kádru, vynucenou koloběhem vysokoškolského studia, již více než dvacet let stálicí na nebi českého ženského sborového zpěvu. Ze soutěžního programu tohoto pěvecky velmi dobře vybaveného sboru mě zaujala nejvíce interpretace méně frekventované skladby Z. Lukáše Tenera iuventa a „novinkových skladeb“ Šijte mně sukničky a zvláště pak Jakej by milej byl. Pamětníci v nich možná poznali oceněné, ale vJihlavě dosud neprovedené skladby J. Holubce. Dokonalou intonační a rytmickou přesnost postrádaly někdy interpretačně jen zdánlivě jednoduché ukázky z Ebenova cyklu O vlaštovkách a dívkách ( Dívča, dívča; Svítání).

Stejně úspěšnou tradicí a trvale širokou pěveckou základnou se může pochlubit Díčí pěvecký sbor SPgŠ, Kroměříž, v jehož čele stojí již od roku 1983 nestárnoucí Jan Štěpánek. Početně největší soutěžní sbor nabídl výrazově velice pestrý, technicky nesmírně náročný program. Známé pěvecké přednosti sboru poškodila tentokrát až příliš osobitá volba temp a jejich vztahů a způsob staccatové techniky, neodrážející pravdivě výraz vyplývající z textového obsahu skladby (Z. Lukáš: Quot sunt apes, J. Busto: Salve Regina, B. Martinů: Mořena, Mořena). K nejzdařilejším číslům soutěžního programu, který bohužel výrazně překročil stanovený časový limit, patřila „novinková skladba“ ze skladatelské soutěže Homage a Toi a parádní číslo kmenového repertoáru sboru Lamento di Arianna letošního jubilanta V. Neumanna.

Charakteristiku Sborové soutěže FSU Jihlava 2011, zmíněnou v úvodu tohoto hodnocení, by bylo možno doplnit ještě jedním příjemným konstatováním: na této významné celonárodní akci se vedle osvědčených a zkušených sbormistrovských osobností a jejich pěveckých sborů stále častěji objevují a se svými sborovými kolektivy úspěšně prosazují nové sbormistrovské tváře, a to dokonce i z řad čerstvých absolventů pedagogických fakult. Věřím, že právě tato nová mladá, odborně poučená generace sbormistrů, kterou na letošní soutěži zastupovali M. Fousková, K. Barochová, T. Židek, J. Mlčoch, V. Novotný,V. Maňas nebo P. Salák, je nadějnou zárukou dalšího rozvoje českého sborového umění.

Hodnocení novinkových skladeb

Výsledný dojem zkompozice a interpretace „novinkových skladeb“ hodnotili porotci na stupnici 0 – 10 bodů. Do soutěže přispělo svými skladbami celkem 14 autorů (díla dvou skladatelů se objevila v programech dvakrát). Konečné výsledky potvrdily, že úspěšnost skladby je závislá i na úrovni její interpretace.

Na 1. místě se umístila skladba Eduarda Douši Viva la musica! (Piccolo coro, Praha), 2. cenu získala skladba Jana Bernátka Měla jsem synečka (Bubureza, Praha) a 3. cenu cyklus Jiřího Churáčka Sluzenky (Gaudium, Kladno).

Rozdíly v bodovém hodnocení však byly minimální a 12 z 16 premiérovaných skladeb se seřadilo v rozmezí 6,2 – 8,8 bodů. Ještě důležitější však je, že se interpretům „jejich“ skladby líbily a že se z jejich repertoáru zřejmě nevytratí. Partitury skladeb, které zaujaly, si mohou dát sbory vzájemně k dispozici a ty nejzajímavější se jistě objeví postupně v notové příloze časopisu Cantus, či v edici FSU Jihlava.

Na tomto místě se sluší uvést ještě výčet alespoň několika dalších bodově úspěšných skladeb:

J. Teml: Viva la musica! (Iuventus, Svitavy), T. Židek: Ad te levavi (VUS, Pardubice), J. Holubec: Šijte mně sukničky, Jakej by milej byl (Dívčí KS PF UJEP, Ústí nad Labem), J. Bernátek: De profundis clamavi (Akademický PS VŠB–TU, Ostrava), J. Málek: Tempore durescit (Hekal, Vsetín) a další.

Ateliér

Takřka ihned po skončení náročného soutěžního klání pokračoval festivalový program Ateliérem. Ten byl v letošním roce rovněž unikátní. Festivalový výbor požádal jednoho z významných hudebních skladatelů současnosti, Lukáše Hurníka, aby pro letošní festival napsal vokálně–instrumentální skladbu, která by byla na festivalu provedena ve světové premiéře. Lukáš Hurník se tohoto úkolu rád ujal, a tak vznikla skladba Viva la musica!, s podtitulem – hymnus pro velký sbor a malý orchestr. Autor souhlasil i s tím, že dílo v rámci Ateliéru se všemi účastníky soutěže a KOMORNÍ FILHARMONIÍ VYSOČINA nastuduje a na večerním festivalovém koncertě provede. Festival tak zažil další velkou událost – na jevišti vystoupilo najednou 450 účinkujících, což je další rekord festivalu. Tolik účinkujících na jednom jevišti dosud Jihlava neviděla. I pro všechny zpěváky byl Ateliér jistě nezapomenutelným zážitkem – setkali se přímo s autorem skladby, který řídil její nácvik i provedení, a zazpívali si s profesionálním orchestrem v mimořádně početném sborovém tělese.

Druhý festivalový koncert zahájil zahraniční host, ruský ženský sbor ŽAR-SOKOL, Moskva. Soubor ověnčený řadou ocenění z ruských i zahraničních sborových soutěží reprezentoval charakteristickou ruskou pěveckou i interpretační školu a byl jistě zajímavým zpestřením letošního festivalu. V jeho programu zazněly především skladby ruských autorů (Česnokov, Čajkovskij, Rachmaninov), ale i krásné úpravy ruských lidových písní. Ruský sbor vystřídal jeden z nejlepších domácích ženských pěveckých sborů, FOERSTROVO KOMORNÍ PĚVECKÉ SDRUŽENÍ, Praha. Pod profesionálním vedením předního sborového dirigenta Jaroslava Brycha předvedl posluchačům ve skvělém provedení náročného sborového repertoáru (F. Poulenc, A. Pärt, J. Novák, B .Martinů, Z. Lukáš) ukázky špičkové sborové interpretace, ať již jde o pěveckou techniku, využití barvy zvuku nebo koncepci výstavby skladeb. Po nutné technické přestávce, kdy proběhla celková přestavba jeviště, uzavřelo 450 účinkujících (spojené soutěžní sbory), KOMORNÍ FILHARMONIE VYSOČINA a dirigent Lukáš Hurník 2. festivalový koncert světovou premiérou skladby Viva la musica ! Zcela zaplněný divadelní sál DKO Jihlava odměnil všechny interprety dlouhotrvajícím potleskem a výkřiky Bravo!

Po ukončení druhého festivalového koncertu se uskutečnila dvě společenská setkání. Pro pěvecké sbory připravili pořadatelé společenský večer s diskotékou, vedení festivalu, sbormistři, zástupci města Jihlavy, kraje Vysočina, Ministerstva kultury, NIPOS–ARTAMA Praha, sponzoři a vzácní hosté festivalu se sešli k přátelské diskusi v salónku restaurace.

Třetí festivalový koncert byl ve znamení vyhlášení výsledků soutěže komorních sborů a předávání cen. V úvodu koncertu poděkoval ředitel Společnosti pro FSU Vladimír Holeš pořadatelům festivalu, městu Jihlavě, sponzorům a všem vzácným hostům za hladký průběh letošního festivalu a všechny pozval na jubilejní 55. ročník festivalu sborového umění v roce 2012. Poté prof. PaedDr. Jiří Kolář předal Cenu Ferdinanda Vacha za rok 2010 PaedDr. Věře Burešové a jako předseda poroty zhodnotil průběh a výsledky sborové soutěže. Pochválil všechny sbory za jejich svědomitou přípravu a kvalitní soutěžní výkony a vyjádřil velkou radost z toho, že se do letošního ročníku soutěže přihlásil opravdu rekordní počet našich předních komorních sborů. Ve svém hodnocení připomněl i význam a výhody soutěžního zpěvu z paměti. Připomněl rovněž fakt, že díky Soutěži „novinkových skladeb“ se zrodilo dalších 16 nových sborových děl.

Pak již následovalo napjatě očekávané vyhlašování výsledků, emočně spojené u některých sborů s velkou radostí, jinde s malým zklamáním. Zcela zaplněný sál odměňoval výbornou atmosférou každý oceněný sbor. Po vyhlášení výsledků soutěže a předání diplomů poděkoval festivalový výbor ústy pana Holeše předsedovi poroty prof. PaedDr. Jiřímu Kolářovi za jeho velký přínos pro festival a již nebránilo nic tomu, aby se nejlepší sbory ukázaly v závěrečném „exhibičním“ defilé. Je nutné říci, že sbory až do vyhlášení výsledků nevěděly o tom, jak dopadly, a o tom, že některé z nich budou zpívat na závěrečném koncertu, se dozvěděly pouhých 30 minut před jeho začátkem. Jako první se představil se svým programem druhý ze zlatých smíšených sborů, svěží IUVENTUS, Svitavy. Po něm oceněnou „novinkovou skladbu“ „Sluzenky“ Jiřího Churáčka zopakovalo GAUDIUM, Kladno. V krátkém programu ženského komorního sboru BUBUREZA, Praha zazněla i oceněná „novinková skladba“ Jana Bernátka „Měla sem synečka“. Závěr koncertu patřil sboru PICCOLO CORO, který i zde prokázal, že se právem stal Absolutním vítězem soutěže. Vynikající výkon tohoto sboru zakončený vítěznou skladbou skladatelské soutěže byl tou nejlepší tečkou za 54. ročníkem Festivalu sborového umění v Jihlavě.

Jak řekl PaedDr. Ing. Rudolf Chloupek, náměstek primátora města Jihlavy při zahájení festivalu, festival se spolu s novými pořadateli oblékl do nového kabátu.

V letošním roce se podařilo uskutečnit řadu novinek. Festivalové materiály, včetně plakátu dostaly novou grafickou podobu, festival měl novou šikovnou moderátorku Terezu Stýblovou, proměnil se vzhled festivalového jeviště, festivalu se zúčastnilo rekordních 502 účinkujících, celkově 1482 účastníků (diváků a hostů) – nejvíce v historii festivalu, přijela řada vzácných hostů – dirigentů, skladatelů…, vystoupilo nejvíce účinkujících na festivalovém koncertu vhistorii festivalu (450), proběhl nový Ateliér, do soutěže komorních pěveckých sborů se přihlásilo rekordních 16 sborů, poprvé proběhla Soutěž novinkových skladeb, poprvé se konaly doprovodné koncerty před a po festivalu, festivalové koncerty měly velice dobrou návštěvnost.

Festival sborového umění v Jihlavě - nejstarší sborový festival v ČR – si udržuje stále vysokou prestiž nejen mezi hudebními odborníky, ale především mezi našimi pěveckými sbory, které možnost účasti na něm považují za velkou čest a velice si váží i umístění v jeho soutěži. Dík za vynikající organizaci je třeba vyslovit všem pořadatelům a patří samozřejmě i všem, kdo festival podporují finančně, a všem příznivcům, kteří mají rádi sborový zpěv a festival stále v tak hojné míře navštěvují.

Ať žije jubilejní 55. Festival sborového umění Jihlava 2012!

Jiří Jakeš a Jiří Kolář (hodnocení Soutěže komorních sborů)

 

Výsledky soutěže
Složení soutěžní poroty:
Prof. PaedDr. Jiří Kolář – předseda poroty

doc. PaedDr. Zdeněk Vimr – člen poroty

Mgr. Jiří Jakeš – člen poroty

Mgr. Jaroslav Brych – člen poroty

MgA. Janka Rychlá – člen poroty


Způsob hodnocení
:

Každý porotce hodnotí vystoupení na stupnici 0 – 30 bodů. Při účasti 5 porotců získává sbor za své vystoupení průměr ze součtu všech bodových hodnocení.

Doporučená vnitřní struktura bodového hodnocení


Doporučená vnitřní struktura rozdělení 30 bodů odpovídá významu hodnocených sborových disciplín:

0 – 8 bodů – celkový zvuk sboru, jeho kompaktnost, vyrovnanost, barevná kontrastnost jednotlivých hlasových skupin, pěvecká technika, deklamace;

0 – 8 bodů – intonace a rytmus;

0 – 8 bodů – správné využití hudebně výrazových prostředků (především dynamiky a tempa), výstavba skladeb, stylová interpretace, frázování;

0 – 4 body – dramaturgie soutěžního vystoupení, jeho pestrost, kontrastnost, vhodnost vzhledem k současným technickým možnostem sboru, stupeň obtížnosti, vynalézavost;

0 – 2 body – sborová kázeň, kontakt sboru se sbormistrem, zpěv zpaměti.

 

Podle průměrného počtu dosažených bodů je sbor zařazen do pásem:

zlaté pásmo – 25 – 30 bodů,

stříbrné pásmo – 20 – 24,99 bodů,

bronzové pásmo – 15 – 19,99 bodů.

 

Novinkovou skladbu hodnotí každý porotce navíc ještě zvlášť na stupnici 0 – 10 bodů. 1. – 3. cenu získávají skladby, které se v součtu bodů všech porotců umístí na 1.– 3. místě.

Absolutním vítězem soutěže FSU Jihlava 2011 se stává sbor, který bez ohledu na zařazení do některé ze soutěžních kategorií získá celkově nejvyšší počet bodů.


V souladu se soutěžním řádem porota rozhodla o udělení pásem takto:

Kategorie: mužské sbory

Stříbrné pásmo PUERI GAUDENTES Praha


Kategorie: ženské sbory
Zlaté pásmo
BUBUREZA Praha
 
Stříbrné pásmo DÍVČÍ KOMORNÍ SBOR PF UJEP Ústí nad Labem
GAUDIUM Kladno
DÍVČÍ PĚVECKÝ SBOR SPgŠ KroměřížKategorie: smíšené sbory
Zlaté pásmo PICCOLO CORO Praha
PĚVECKÝ SBOR IUVENTUS Svitavy
AKADEMICKÝ PĚVECKÝ SBOR VŠB-TU Ostrava
 
Stříbrné pásmo VYSOKOŠKOLSKÝ UMĚLECKÝ SOUBOR Pardubice
ENSEMBLE VERSUS, KOMORNÍ SBOR PRO DUCHOVNÍ HUDBU Brno
OMNIBUS Praha
JIHLAVSKÝ SMÍŠENÝ PĚVECKÝ SBOR MELODIE Jihlava
HEKAL Vsetín
KALANDRA Jablonec nad Jizerou
FONS Žďár nad Sázavou
 
Bronzové pásmo CANZONETTA Teplice


Zvláštní cena poroty PICCOLO CORO Praha za provedení skladby Terpsichore z cyklu Exercitia mythologica jubilujícího skladatele Jana Nováka
Absolutní vítěz soutěže komorních pěveckých sborů PICCOLO CORO Praha
 
Vyhodnocené soutěže novinkových skladeb:
1. místo – PICCOLO CORO Praha – za skladbu „Viva la musica!“ Eduarda Douši
2. místo – BUBUREZA Praha – za skladbu „Měla sem synečka“ Jana Bernátka
3. místo – GAUDIUM Kladno – za skladbu „Sluzenky“ Jiřího Churáčka
Program
Pátek 24. června

I. festivalový koncert
divadelní sál DKO Jihlava, 19.00 hod.
 
PICCOLO CORO Praha
PRESSBURG SINGERS Bratislava (Slovensko)
BUBUREZA Praha
 
*
 
Sobota 25. června
.
Soutěž komorních pěveckých sborů
divadelní sál DKO Jihlava, 9.00 hod.
.
kategorie: smíšené sbory
FONS Žďár nad Sázavou
Ensemble Versus Brno
Kalandra Jablonec nad Jizerou
Hekal Vsetín
Piccolo coro Praha
Canzoneta Teplice
Omnibus Praha
Pěvecký sbor Iuventus Svitavy
Jihlavský smíšený pěvecký sbor Melodie
Akademický pěvecký sbor VŠB-TU Ostrava
Vysokoškolský umělecký soubor Pardubice
kategorie: mužské sbory
Pueri gaudentes Praha
kategorie: ženské sbory
Gaudium Kladno
Bubureza Praha
Dívčí pěvecký sbor SPgŠ Kroměříž
Divčí komorní sbor PF UJEP Ústí nad Labem
.
Ateliér
divadelní sál DKO Jihlava, 16.30 hod.
.
Lukáš Hurník - Viva la musica!
- nácvik skladby pod vedením autora
.
II. festivalový koncert
divadelní sál DKO Jihlava, 19.00 hod.
.
ŽAR-SOKOL Moskva (Rusko)
FOERSTROVO KOMORNÍ PĚVECKÉ SDRUŽENÍ Praha
spojené sbory a KOMORNÍ FILHARMONIE VYSOČINA
.
*
.
Neděle 26. června
.
III. festivalový koncert
divadelní sál DKO Jihlava, 10.00 hod.
.
vyhlášení výsledků Soutěže komorních sboru
koncert vítězů
54. FESTIVAL SBOROVÉHO UMĚNÍ JIHLAVA 2011
24. – 26. června 2011, Jihlava
Festival pořádá Společnost pro FSU, o. s. Jihlava a NIPOS – Artama Praha z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury spolu s dalšími organizacemi a institucemi.
 
 
I. CHARAKTERISTIKA A POSLÁNÍ
Jedná se o prestižní přehlídku sborového umění s dlouholetou tradicí, která umožňuje prezentaci i vzájemnou interpretační konfrontaci špičkových českých amatérských pěveckých sborů s pěveckými sbory ze zahraničí.
 
54. ročník Festivalu sborového umění Jihlava 2011 je koncipován jako přehlídka pěveckých sborů doplněná o soutěž komorních sborů a Ateliér se společným nácvikem a následnou prezentací vybrané sborové skladby všemi soutěžícími sbory. V rámci Festivalu se uskuteční již tradičně několik „satelitních“ koncertů ve městech a obcích kraje Vysočina. Novinkou tohoto ročníku budou doprovodné festivalové koncerty v Jihlavě předcházející i následující vlastnímu festivalovému dění. Součástí Festivalu bude prezentace výsledků současného i předchozích ročníků Mezinárodní skladatelské soutěže Jihlava, jejímž posláním je vyvolat a podpořit vznik nových děl, umělecky hodnotných a zvukově zajímavých, přitom však interpretačně dostupných co největšímu počtu neprofesionálních vokálních souborů. Předpokládá se, že i na 54. ročníku Festivalu budou některé z oceněných skladeb uvedeny účinkujícími sbory.
 
V rámci 54. ročníku FSU bude vyhlášen XI. ročník Mezinárodní skladatelské soutěže Jihlava 2012, jehož interpretační realizace proběhne v následujících letech.
 
 
II. PODMÍNKY ÚČASTI
Zájemci o účast na festivalu zašlou přihlášku s uvedením volby do soutěžní či nesoutěžní (přehlídkové) části festivalu na adresu NIPOS–ARTAMA, Iva Daňková, P.O.BOX 12, Blanická 4, 120 21 Praha 2 nebo e-mailem: dankova@nipos-mk.cz do 28. 2. 2011. Přiloží charakteristiku sboru a DVD nahrávku (i pracovní) ne starší jednoho roku. Všechny sbory zašlou též návrh svého programu, ve kterém by neměly chybět skladby současných autorů či skladatelů 20. století.
 
Festivalový výbor posoudí došlé přihlášky a v průběhu března 2011 provede výběr pěveckých sborů do přehlídkových koncertů i do soutěže a s jeho výsledkem seznámí všechny přihlášené sbory. Vybraným sborům bude po dohodě zaslána k nastudování některá z dosud neprovedených oceněných skladeb ze skladatelské soutěže, jakož i časový harmonogram a další podrobnosti. Soutěžní řád a kritéria hodnocení jsou uvedena dále v části IV. – Hodnocení a výběr.
 
 
III. ORGANIZACE A PRŮBĚH
54. ročník Festivalu budou tvořit tři až čtyři festivalové koncerty v Jihlavě a soutěž komorních sborů. V přehlídkové (nesoutěžní) části vystoupí zejména přední zahraniční pěvecké sbory, ale též sbory, které zvítězily v minulých soutěžních ročnících, případně další vynikající domácí sbory. Předpokládá se, že na některém z festivalových koncertů vystoupí za doprovodu Komorní filharmonie Vysočina rovněž pěvecké sbory z tohoto kraje. Na závěrečném koncertu budou vyhlášeny výsledky soutěže.
 
Řízením příprav Festivalu je pověřen festivalový výbor.
Česká veřejnost bude o Festivalu informována prostřednictvím bulletinu Cantus, který vydává Unie českých pěveckých sborů, na webových stránkách NIPOS (www.nipos-mk.cz), na webových stránkách Společnosti pro FSU, o.s. Jihlava (www.fsujihlava.com), na portálu České sbory (www.ceske-sbory.cz) a v katalogu sborových aktivit v ČR Sborový život (http://festivaly.ucps.cz).
Zahraniční odborná veřejnost bude informována v časopise ICB, který vydává IFCM (Mezinárodní federace pro sborový zpěv) a v anglické ročence British and International Music Yearbook 2011.
 
 
IV. HODNOCENÍ A VÝBĚR – SOUTĚŽ PĚVECKÝCH SBORŮ
Propozice sborové soutěže FSU Jihlava 2011
Termín: 25.– 26. června 2011
Pořadatel: NIPOS-ARTAMA Praha a Společnost pro FSU, o. s. Jihlava
Přípravný výbor: Festivalový výbor FSU Jihlava 2011
 
Soutěžní program:
 • Novinková skladba - tímto pojmem se rozumí buďto:
  - skladba českého skladatele na libovolný text a cappella nebo s doprovodem 1 – 2 nástrojů, dosud v ČR neprovedená
  - nebo skladba ze skladatelské soutěže FSU, dosud v ČR neprovedená Skladba zazní anonymně (bez uvedení autora, pod číselným kódem).
 • Volný výběr skladeb a cappella nebo s doprovodem 1 – 2 hudebních nástrojů do časového limitu (přednost mají skladby autorů 20. a 21. století – viz II. Podmínky účasti).
Soutěžní řád:
 • Soutěže se mohou zúčastnit pouze neprofesionální pěvecké sbory mládeže a dospělých v počtu do 30 členů. Dirigent může být profesionál. Případní instrumentalisté se do počtu zpěváků nepočítají.
 • Organizátor si vyhrazuje právo výběru soutěžících sborů podle stavu došlých přihlášek.
 • Celkový časový limit soutěžního programu je do 20 minut (tj. včetně příchodu a odchodu sboru). Pořadí skladeb je libovolné. · Soutěž je veřejná.
 • Soutěžní klání proběhne v sobotu 25. června, vyhlášení výsledků soutěže v neděli 26. června při dopoledním závěrečném koncertu. ·
 • Novinková skladba bude hodnocena jako anonymní (v programu bude uveden název skladby a číselný kód).
 • Soutěžní vystoupení sborů hodnotí odborná porota, samostatně bude odbornou porotou a diváckou porotou hodnocena novinková skladba.
 
Povinností sborů, které se zúčastní soutěže, bude domácí příprava a nastudování určené skladby pro Ateliér. V Ateliéru proběhne již jen společné sezpívání sborů, nikoliv samotný nácvik. Skladba určená festivalovým výborem bude sborům zaslána v dostatečném časovém předstihu.
 
 
Kritéria hodnocení
a) technické provedení – hlasová kultura a pěvecká technika, intonace, rytmus
b) interpretační kritéria – využití hudebně výrazových prostředků (dynamiky, tempa, agogiky, barvy), výstavba a frázování, stylovost interpretace, dramaturgie soutěžního vystoupení, stupeň obtížnosti
c) celkový umělecký dojem – výrazové působení na posluchače, kontakt sboru se sbormistrem, zpěv zpaměti
d) celkový výsledný dojem z provedení novinkové skladby
 
 
Poroty
a) Odborná porota – pětičlenná porota složená z českých, případně i zahraničních odborníků - hodnotí bodově jednak celkovou interpretační úroveň sboru /dle bodů a) – c) kritérií hodnocení/ a zvlášť provedení novinkové skladby /dle bodu d) kritérií hodnocení/
b) Divácká porota – posluchači přítomní v sále během soutěže – volí nejpůsobivější novinkovou skladbu /dle bodu d) kritérií hodnocení/
 
 
Ceny
Nejúspěšnější novinkové skladby (skladby, které získají Cenu Odborné poroty a Cenu publika) budou provedeny v rámci nedělního festivalového koncertu. Podle výsledku soutěžního výkonu může Odborná porota zařadit sbor do zlatého, stříbrného nebo bronzového pásma. Podle uvážení může udělit i Zvláštní ceny (např. i za provedení skladby oceněné ve skladatelské soutěži). Snahou pořadatele je zajistit finanční ohodnocení vítězných sborů. Případná výše jednotlivých finančních cen bude oznámena přihlášeným sborům do soutěže v dostatečném časovém předstihu. Nejlepším sborům soutěže může pořadatel zajistit vystoupení v rámci festivalových koncertů v příštích letech.
 
 
Přihlášky
Zájemci o účast v soutěži zašlou své přihlášky na adresu: NIPOS-ARTAMA, Iva Daňková, P.O.BOX 12, Blanická 4, 120 21 Praha 2 nebo e–mailem: dankova@nipos–mk.cz.
 
Přihláška musí obsahovat:
 • název sboru
 • počet mužů a žen
 • jméno dirigenta nebo uměleckého vedoucího
 • návrh programu vystoupení s úplnými jmény autorů, přesnými názvy skladeb a jejich duratou (u skladatelské novinky pouze název a durata)
 • kontaktní údaje.
Termín pro podání přihlášek: 28. únor 2011
 
Přáním pořadatele je umožnit účast v soutěži všem přihlášeným sborům. Pořadatel si však vyhrazuje právo výběru soutěžících sborů podle stavu došlých přihlášek.
 
 
Do 31. března 2011 bude:
 • přihlášeným sborům potvrzena účast v soutěži
 • přijatým sborům sděleny další podrobnosti
 • sborům, které o to požádají, budou zadány k provedení na základě jejich vlastního výběru vítězné skladby z minulých ročníků Mezinárodní skladatelské soutěže, které ještě nebyly provedeny a zazní tak ve festivalové premiéře
 • zaslána určená skladba k předběžnému nastudování do ATELIÉRU, jehož výsledná podoba bude prezentována na festivalovém koncertě
 
Pořadatelé poskytnou příspěvek na ubytování (jedna noc) a dopravu, stravné nebude zahrnuto do poskytovaných služeb.
 
 
V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Festival je financován na základě vícezdrojového principu. Hlavním zdrojem příjmu jsou neinvestiční dotace a příspěvky Ministerstva kultury, města Jihlavy a kraje Vysočina. V případě ekonomických potíží může být program Festivalu omezen nebo může být i odvolán.
 
Zpracovala Iva Daňková
NIPOS-ARTAMA, listopad 2010
Bodování poroty:

Dosažený počet bodů v soutěži

Ø

Novinková skladba - dosažený počet bodů

Ø

FONS
Žďár nad Sázavou
100 20,0 26 5,2
ENSEMBLE VERSUS
Brno
122 24,4 32 6,4
KALANDRA
Jablonec nad Jizerou
109 21,8 31 6,2
HEKAL
Vsetín
111 22,2 33 6,6
PICCOLO CORO
Praha
139 27,8 44 8,8
CANZONETTA
Teplice
71 14,2 15 3,0
OMNIBUS
Praha
115 23,0 33 6,6
PS IUVENTUS
Svitavy
129 25,8 37 7,4
JSPS MELODIE
Jihlava
114 22,8 25 5,0
AKADEMICKÝ PS VŠB-TU
Ostrava
125,5 25,1 34 6,8
VUS
Pardubice
123,5 24,7 37 7,4
PUERI GAUDENTES
Praha
108 21,6 27 5,4
GAUDIUM
Kladno
108 21,6 38 7,6
BUBUREZA
Praha
129 25,8 40 8,0
DÍVČÍ PS SPgŠ
Kroměříž
121 21,2 33 6,6
DÍVČÍ KS PF UJEP
Ústí nad Labem
124 24,8 37 7,4
Doprovodné koncerty
08.5.2011 - Jihlava, Dům filharmonie-hudby, Kosmákova 9
24.6.2011 - Golčův Jeníkov