Česky English
ZMĚNA TERMÍNU PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK: DO 15. 9. 2019

62. festival sborového umění Jihlava 

6. - 10. 11. 2019

Pořadatel: Společnost pro FSU, z.s., Lesní 2946/5, 586 03 Jihlava

Termín konání: 6. - 10. listopadu 2019

Místo konání: Jihlava a další města a obce Kraje Vysočina

Hlavní partneři: Ministerstvo kultury České republiky, Kraj Vysočina, statutární město  Jihlava  


Festival sborového umění Jihlava je významnou událostí v oboru sborového zpěvu s nejdelší tradicí v regionu střední a východní Evropy. Předchozích 61. ročníků zprostředkovalo návštěvníkům a účastníkům festivalových koncertů vzájemnou interpretační konfrontaci českého sborového umění s národní sborovou tvorbou zemí z celého světa. Dlouhodobě je vnímána a ceněna jeho vysoká prestiž a umělecká kvalita. Festival je tradičně místem vzájemné inspirace a propojování tvůrců a interpretů sborových děl, je iniciátorem vzniku nových skladeb, které se stávají nedílnou součástí repertoáru pěveckých sborů nejen z České republiky. 

Město Jihlava je hrdým hostitelem festivalu nepřetržitě od roku 1957. Mnohé jihlavské historické architektonické památky přispěly svou neopakovatelnou atmosférou k úspěchu festivalu. 

62. ročník festivalu tvoří festivalové koncerty, rovnoměrně rozložené do Kraje Vysočina a města Jihlavy, mezinárodní soutěž pěveckých sborů, workshop, rozborové semináře a odborný seminář.

Na festivalových koncertech se předpokládá vystoupení špičkových českých a zahraničních sborů, které dosáhly v nedávné době významných úspěchů. Součástí koncertů konaných v Jihlavě bude vyhlášení výsledků mezinárodní soutěže pěveckých sborů z toho dne a vystoupení nejlepších oceněných sborů. Na sobotním koncertě bude Filharmonií G. Mahlera a vybraného pěveckého sboru provedena oceněna skladba 14. Mezinárodní skladatelské soutěže Jihlava.

Nově bude mezinárodní soutěž pěveckých sborů otevřena i kategorii dětských a mládežnických sborů a nově budou rozšířeny kategorie o hudbu lidovou, muzikálovou a sakrální. Významným prvkem soutěže bude doporučená skladba z horáckých písní např. jihlavského pedagoga a hudebního skladatele Antonína Noska. Soutěž bude hodnocena přizvanými předními odborníky.

Značný ohlas ze stran zúčastněných sborů se očekává u workshopu doc. PaedDr. Zdeňka Vimra, správce pozůstalosti a znalce díla předního českého hudebního skladatele Zdeňka Lukáše. Workshop “Sborová tvorba Zdeňka Lukáše” představí nejzajímavější skladby autora, přinese ukázky nastudování vybrané skladby podle představ Zdeňka Lukáše a seznámí účastníky workshopu i s jeho méně známými skladbami s možností zakoupení hudební literatury.

Rozborové semináře přinesou soutěžním sborům ceněnou zpětnou vazbu od odborné poroty, diskusi o soutěžních vystoupeních, upozornění na chyby a nedostatky.    

Odborný seminář “Trendy a vize sborového zpěvu v kontextu Festivalu sborového umění Jihlava” zmapuje obor sborového zpěvu, zhodnotí jeho vývoj i s ohledem na právě proběhlý festival a vysloví možné trendy a vize směřování sborového zpěvu v blízké budoucnosti. Účastníky semináře budou odborníci z řad sbormistrů, pedagogů, hudebních skladatelů, hudebních teoretiků.

V průběhu roku 2019 proběhne vyhodnocení došlých skladeb 15. mezinárodní skladatelské soutěže Jihlava, která byla vyhlášena Společností pro FSU v rámci 61. festivalu sborového umění Jihlava 2018. Program:

6. 11. 2019, 19.00

Kraj Vysočina

1. festivalový koncert

7. 11. 2019, 19.00

Kraj Vysočina

2. festivalový koncert

8. 11. 2019, 13.00

Jihlava

Mezinárodní soutěž pěveckých sborů v kategoriích dětské a studentské pěvecké sbory

8. 11. 2019, 17.30

Jihlava

rozborový seminář k soutěži


8. 11. 2019, 19.00

Jihlava

3. festivalový koncert s vyhlášením výsledků mezinárodní soutěže pěveckých sborů v kategorii dětské a studentské sbory

9. 11. 2019, 9.00

Jihlava

Mezinárodní soutěž pěveckých sborů v kategoriích pěvecké sbory dospělých smíšené, ženské, mužské

9. 11. 2019, 15.00

Jihlava

workshop na téma “Sborová tvorba Zdeňka Lukáše”

lektor: Doc. PaedDr. Zdeněk Vimr

9. 11. 2019, 17.30

Jihlava

rozborový seminář k soutěži


9. 11. 2019, 19.00

Jihlava

4.festivalový koncert s vyhlášením výsledků mezinárodní soutěže pěveckých sborů v kategorii pěvecké sbory dospělých smíšené, ženské, mužské

10. 11. 2019, 10.00

Jihlava

odborný seminář na téma “Trendy a vize sborového zpěvu v

kontextu Festivalu sborového umění Jihlava”

10. 11. 2019, 11.00

Jihlava

zakončení festivalu